Jeugd & jongeren

Het jeugd- & jongerenwerk is een laagdrempelige dienst voor alle jeugd en jongeren van 4 t/m 23 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien in de samenleving. De sociaal werkers van Welzijn Beverwijk zijn de schakel tussen de leef- en systeemwereld, bemiddelen daarin en bieden hen perspectief en mogelijkheden.

Onze focus ligt op jeugd en jongeren in kwetsbare situaties. We leggen contact met hen, bouwen een betekenisvolle relatie op, signaleren problemen en behoeften en bieden hen perspectief. Hun leefwereld en eigen ontwikkeldoelen zijn hierbij uitgangspunten. We proberen binnen dit proces verbinding tot stand te brengen tussen hen en hun omgeving.

Ons doel is het versterken van de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie van jeugd en jongeren in de gehele samenleving. We richten ons op gedragsbeïnvloeding, het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie. Hierin passen wij een combinatie van groepsgerichte sociale culturele (sport)activiteiten, individuele begeleiding, informatie & advies en ambulante inzet toe.

Direct naar aanbod activiteiten zomer 2023
Jeugd- en jongerenwerk Welzijn Beverwijk