werken samen

Naast ons team van professionals en vrijwilligers werken wij samen met andere partijen en instanties. Wij doen ons werk als één team. Het is een team met een groot scala aan kwaliteiten en een gedeelde passie voor mensen.

Het platform BeverwijkHeemskerkvoorElkaar brengt mensen bij elkaar. Met dit initiatief worden inwoners of organisaties met een hulpvraag aan vrijwilligers gekoppeld.

beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl

Het Taalhuis is een samenwerking van bibliotheken, (volwassenen)onderwijs, organisaties op het gebied van welzijn en zorg, gemeentes, en Stichting Lezen en Schrijven. Samen zorgen zij voor een uitgebreid aanbod op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden.

taalhuisijmond.nl

Sociaal team Beverwijk is een samenwerkingsverband tussen Socius maatschappelijk dienstverleners, MEE & de Wering, Viva Zorggroep!, Welzijn Beverwijk en de gemeente Beverwijk. Inwoners kunnen met al hun vragen over bijvoorbeeld geldzaken, gezondheid, wonen en activiteiten in de buurt terecht bij Sociaal team Beverwijk.

sociaalteambeverwijk.nl

Pré wonen faciliteert betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een kleine portemonnee en mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

prewonen.nl

Het Sociaal team Beverwijk, MEE & de Wering en Socius MD vormen samen het Info & Aanmeldpunt. Dit loket is er voor alle inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Zij kunnen hier terecht met vragen over bijvoorbeeld zorg, geld, sociale contacten, opvoeding, gezondheid en werk.

Info & Aanmeldpunt Beverwijk

Stichting Participatie Anderstaligen IJmond is partner op het gebied van taal en participatie. SPA IJmond is een vrijwilligersorganisatie die kwetsbare anderstaligen uit hun isolement halen.

spa-ijmond.nl

Woonopmaat is een lokaal gerichte wooncorporatie met woningen in Beverwijk en Wijk aan Zee en richt zich op huishoudens met een smalle beurs.

woonopmaat.nl

Het Kennemer Theater in Beverwijk is een samenwerkingspartner op gebied van het organiseren en faciliteren van activiteiten van jong tot oud, zoals het Zomerspektakel en Zomer op ’t plein.

kennemertheater.nl

Met Bibliotheek IJmond Noord – vestiging Beverwijk wordt samengewerkt op gebied van taal, cursussen en de organisatie van activiteiten.

bibliotheekijmondnoord.nl

Buurtwinkel de Schans in Beverwijk is een project samen met de SIG. Hier worden activiteiten, cursussen en diensten voor wijkbewoners en ondernemers georganiseerd. Het onderhoudsteam vanuit de dagbesteding van SIG zorgt voor alle huishoudelijke taken rondom het gebouw.

SIG Beverwijk

Edinova biedt taalcursussen op alle niveaus voor volwassenen migranten en statushouders van verschillende scholingsachtergronden en met diverse leerdoelen. Edinova is partner op gebied van participatie van statushouders.

edinova.nl

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is een inspirerende, levendige en veilige plek waar jong én oud de fantasie de vrije loop mag laten om deze op een niet-alledaagse wijze te vertalen in beeld, dans, theater of muziek. Het Centrum voor de Kunsten is partner in de Doe weer Mee Karavaan.

centrumvoordekunstenbeverwijk.nl

Het RIBW K/AM heeft een breed aanbod op het gebied van ambulante begeleiding, activering/dagbesteding, beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang. Welzijn Beverwijk en RIBW werken samen op het snijvlak van zorg en Welzijn waarbij kwetsbare inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee centraal staan.

ribw-kam.nl

GGD Kennemerland is samenwerkingspartner op gebied van de gezondheid voor inwoners van de gemeente Beverwijk.

GGDkennemerland.nl

In deze regio werken diverse organisaties en professionals samen om in samenhang zo goed mogelijk begeleiding, behandeling, welzijn en zorg te bieden voor mensen met (beginnende) geheugenklachten en hun mantelzorgers in alle stadia van het dementieproces zodat hij/zij zo lang en zo prettig mogelijk thuis kan blijven wonen. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u informatie over dementie en waar u terecht kunt voor hulp en advies.

dementiemiddenkennemerland.nl