Dit doen

Welzijn Beverwijk is al dertig jaar een begrip in de gemeente Beverwijk.

Wij bieden met drie buurthuizen, een vrijwil­ligerscentrale, negen peutercentra en twee jongerencentra een breed scala aan welzijnsactiviteiten en -diensten aan. Met een team van professionals en bijna 400 vrijwilligers zijn we actief in alle buurten van Beverwijk.

Welzijn Beverwijk werkt altijd nauw samen met zorginstellingen, onderwijs en andere relevante maatschappelijke organisaties in Beverwijk. Welzijn Beverwijk, altijd in de buurt!

Welzijn Beverwijk is er voor iedereen, jong en oud, met extra aandacht voor kans- zoekende groepen.

Visie

Wij willen hét vanzelfsprekende vertrekpunt zijn voor alle sociale vraagstukken in de gemeente. We staan dicht bij de inwoners en centraal in het veld. Met deze aanpak bouwen wij aan het versterken van onze positie en positieve rol in de samenleving, wijken en buurten. Samen met de inwoners maken wij het mogelijk dat initiatieven die het individu en de wijk versterken van de grond komen.

Ons motto is: iedereen kan meedoen. We scheppen de voorwaarden voor een gelijk speelveld voor iedereen en richten ons daarbij op de aandachtsgebieden participatie, jeugd en mensen in kwetsbare situaties.

Vanuit onze centrale positie verbinden wij partners uit verschillende hoeken van de samenleving en ontwikkelen wij diensten die de inwoners ondersteunen. Samen met de inwoners banen wij de weg naar een zo zelfstandig mogelijk en zinvol leven.

Missie

Wij zijn er voor het welbevinden van de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Wij bieden hun een perspectief op een zinvolle deelname aan het maatschappelijk leven. Wij zetten ons met name in voor die inwoners, bij wie dat perspectief (tijdelijk) ontbreekt en dreigen aan de kant te komen staan.

Wij helpen mensen vooruit door hen grenzen te laten verleggen aan de hand van activiteiten en sociale verbanden in de wijk. Wij laten mensen (weer) eigen kracht ervaren, bij voorkeur door talenten van inwoners aan elkaar te verbinden. Dit draagt bij aan de versterking van sociale contacten, saamhorigheid en prettig wonen.

Word onderdeel van ons team!

We zijn op zoek naar versterking voor verschillende functies. Kom jij ook een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze dynamische organisatie?

Bekijk vacatures Word vrijwilliger bij ons