Locatie en informatie

Locatie: Wijkcentrum Prinsenhof
Beatrixlaan 2
1947 HS Beverwijk

Welzijn Beverwijk levert met het organiseren van gezellige uitjes een bijdrage aan het voorkomen van de eenzaamheid onder de Beverwijkse, Wijk aan Zeese en Velsen-Noordse senioren.

Uitjes in groepsverband waardoor u weer nieuwe sociale contacten maakt en in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Uitstapjes naar musea, markten, restaurants, evenementen, natuurgebieden, etc.
U wordt thuis opgehaald en weer thuis gebracht.
In de editie treft u het maandprogramma met data, tijden en prijzen.

Vrijwilligers hebben een belangrijke rol. Eén van de vrijwilligers stelt elke maand weer een mooi programma van uitstapjes samen.

De PlusBus wordt gedurende de uitstapjes altijd bezet door twee vrijwilligers, de chauffeur die tevens begeleider is en een 2e begeleider.
De begeleider helpt de deelnemers vanaf huis tot in de bus en biedt waar nodig een arm. De begeleider heeft aandacht en draagt bij aan een prettige sfeer in en buiten de bus.

Inschrijven en/of meer informatie
Inschrijven is kosteloos. Na inschrijving kunt u het maandprogramma per mail of post ontvangen.

Geef bij de inschrijving aan
– of u wel of geen toestemming geeft voor het maken en gebruiken van foto’s gemaakt tijdens de uitstapjes.
– als u een rollator of stok gebruikt.
– als u een andere beperking heeft.
Indien nodig is er een opvouwbare rolstoel aanwezig.

Bel op werkdagen tussen 09.00 – 13.00 uur naar Welzijn Beverwijk
Telefoonnummer: 0251 22 22 22
U krijgt aan de telefoon: Ciska, Karla en Leny.

Bezoekadres: Welzijn Beverwijk, Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2, 1947 HS Beverwijk, info@beverwijkvoorelkaar.nl

Bekijk hier de editie van juni 2023.