Inleveren:
• Uw zomer kinderkleding kunt u op de volgende data / avondtijdstippen inleveren:
27 februari 2024 van 18.30 – 19.30 uur
5 en 12 maart 2024 van 18.30 – 19.30 uur
2, 9 en 30 april 2024 van 18.30 – 19.30 uur
7 mei 2024 van 18.30 – 19.30 uur

• Uw zomer kinderkleding kunt u ook op de volgende data / middagtijdstippen inleveren:
19 en 26 maart 2024 van 14.00 – 16.00 uur
16 en 23 april 2024 van 14.00 – 16.00 uur
14 mei 2023 van 14.00 – 16.00 uur

Verkoop kleding 
• Kledingmaat 116 t/m 176 is te koop op:
Dinsdagavond 19 maart – 16 april en 14 mei 2024 tussen 19.00 – 21.00 uur
Woensdagochtend 20 maart – 17 april en 15 mei 2024 tussen 09.00 – 10.00 uur.

• Kledingmaat 50 t/m 110 is te koop op:
Dinsdagavond 26 maart – 23 april en 21 mei 2024 tussen 19.00 – 21.00 uur.
Woensdagochtend 27 maart – 24 april en 22 mei 2024 tussen 09.00 – 10.00 uur.

 

Voorwaarden waaraan de kleding moet voldoen:
– De zomerkinderkleding, vanaf maat 50 t/m maat 176, dient schoon, gestreken, heel en beslist niet uit de
mode te zijn! Voor inbreng van kleding geldt een maximum van 100 stuks per keer.
– Ondergoed, rompertjes, slaapzakken, pyjama’s, sokken, petjes, mutsen, sjaals, schoenen, verwassen
kleding, kleding met vlekken, lijmresten, ontbrekende knopen en kapotte ritssluitingen e.d. worden
niet geaccepteerd! We willen graag een mooie kinderkledingbeurs houden.
– We behouden ons het recht voor, als later blijkt dat ingebrachte kleding niet voldoet aan de eisen, deze niet
verkoopbaar te stellen.
– Uw niet verkochte kinderkleding schenken wij aan een goed doel !
– Van uw verkopen komt 25% t.g.v. de activiteiten van Welzijn Beverwijk. De overige 75% is voor u.
– Uitbetaling van de opbrengst van de verkochte kleding vindt binnen een week na de laatste
zomerkledingbeurs plaats.

TIP: Breng de kleding gestreken in. Maak knoop en/of ritssluitingen vast. Verzorgde kleding wordt namelijk sneller verkocht!

Contactgegevens & locatie

De vrijwilligsters van kledingbeurs De Glimworm,
Huis van de Wijk Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c, 1944 TD BEVERWIJK.
Volg ons op facebook!