Spreekuren Sociaal team Beverwijk en de Woningbouwcorporaties

Bij het Wijkpunt houden de sociale teams van Beverwijk en Heemskerk, de woningcorporaties Woonopmaat en Pré Wonen, het Huurdersplatform en Bewonerskern IJmond wekelijks spreekuur. De spreekuren zijn gratis. Ook kunnen bewoners op het Europaplein terecht met ideeën voor de wijk, als zij op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, hulp nodig hebben bij hun administratie of overlast ervaren in de buurt.

Openingstijden

maandag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur, woensdag van 10.00 tot 15.00 uur.