Wat is de Wijk Uit PlusBus? U wordt thuis met een busje opgehaald om samen met een groep ouderen uitstapjes naar musea, markten, restaurants, evenementen, natuurgebieden, etc. te maken. Aan het eind van de dag wordt u weer thuis gebracht. De PlusBus wordt gedurende de uitstapjes altijd bezet door twee vrijwilligers, de chauffeur die tevens begeleider is en een 2e begeleider. De begeleider helpt de deelnemers vanaf huis tot in de bus en biedt waar nodig een arm. Met deze gezellige uitjes wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van de eenzaamheid onder de Beverwijkse, Wijk aan Zeese en Velsen-Noordse senioren.

Iets voor u?  Bel op werkdagen tussen 09.00 – 13.00 uur naar Welzijn Beverwijk via telefoonnummer: 0251 22 22 22 of info@beverwijkvoorelkaar.nl