Even voorstellen, ik ben Désireé van der Weij, taalvrijwilliger bij Taal in de Wijk van Welzijn Beverwijk. Taal in de Wijk organiseert taalactiviteiten voor iedereen die op het gebied van lezen en schrijven een steuntje in de rug kan gebruiken.

In 2015 ben ik begonnen met een groep mensen van verschillende leeftijden en uit diverse landen, die allemaal hun eigen taalvraag hadden. De één wilde een gesprekje kunnen aangaan met de Nederlandse moeders op het schoolplein van hun kind, de ander wilde graag naailes geven aan mensen in het buurthuis, en weer een ander wilde helpen bij het bereiden van de maaltijden in Wijkcentrum Prinsenhof. Een groep lesgeven is een dynamisch en vaak ook vrolijk proces, ik ben eigenlijk alleen de aangever, de rest is teamwork! Iedereen helpt en leert van elkaar en ook na de taalles worden er door de deelnemers onderling afspraken gemaakt voor een kopje koffie, een rondje over de markt of een bezoekje aan de bibliotheek. Wat we in de lessen oefenen wordt dus meteen in praktijk gebracht.

Tegenwoordig heb ik iets minder tijd en beperk ik me tot het geven van individuele taalles, die ook weer helemaal in het teken staat van de taalvraag van de deelnemer. Daarnaast komen er ook allerlei alledaagse thema’s aan bod, zoals de Nederlandse actualiteit of gewoonten. Eigenlijk is het elke week niet alleen een leerzaam, maar ook gezellig uurtje, waarin je even een vertrouwd gezicht bent in het vaak nog onbekende Nederland.

Met mijn verhaal hoop ik iedereen aan te spreken die het leuk vindt om anderen op weg te helpen met onze ingewikkelde Nederlandse taal. Kom eens langs in het buurthuis, er zijn ontzettend veel mogelijkheden, er zijn leuke leermaterialen aanwezig en je krijgt fijne ondersteuning van de professionals. Iedereen staat open voor je ideeën en praktische vragen. Daarnaast leer je ook heel veel nieuwe, mooie mensen kennen die allemaal hun eigen verhaal hebben en niets liever willen dan meedoen in het land waar zij terecht gekomen zijn.